School Education Gateway. Non-formal learning and online school education (Neformalusis ir nuotolinis ugdymas mokykloje)Šiame seminare pateikiama lyginamoji formaliojo, neformaliojo ir savarankiško mokymosi teorijų apžvalga, atsižvelgiant į tikslą, laiką, turinio pateikimo sistemas, kontrolę ir vertinimą. Pateikiami praktiniai neformaliojo ugdymo metodų pavyzdžiai, kuriuos galima naudoti klasėje, muziejaus salėje ir kitose aplinkose.

This webinar offers you a comparative overview of formal, non-formal and informal learning theories in terms of purpose, timing, content delivery systems, control and evaluation. The presentation provides practical examples of non-formal learning methods that can be used in a classroom, in a museum hall, within an Erasmus+ project, or at a distance. 

Europos Komisijos portalas mokykloms „School Education Gateway“. 
2021-12-10

0 komentarai (-ų):