School Education Gateway. Digital technologies for climate action in the classroom (Skaitmeninės technologijos klasėje kovai su klimato kaita)


Seminare dalyviai supažindinami su technologijų potencialu turint tikslą prisidėti prie klimato kaitos mažinimo. Mokytojams pateikiama skaitmeninių įrankių ir išteklių, kuriuos galima naudoti klasėje, apžvalga. Šie įrankiai ir ištekliai padės rasti kovos su klimato kaita sprendimus. 

In this webinar the participants are introduced to the potential of technology in mitigating climate change. Teachers are provided with an overview of digital tools and resources that they can use in their classroom to unlock solutions to combat climate change. 

Europos Komisijos portalas mokykloms „School Education Gateway“.
2021-12-08

0 komentarai (-ų):