Nacionalinė švietimo agentūra. Tinklaveikos patirtys įtraukčiai švietimeNuotolinis renginys skirtas pasirengti įtraukties švietime procesų įgyvendinimui, kuriant bendradarbiavimu grįstus tarpinstitucinius santykius. Pranešėjai pristatė tarptautinį, nacionalinį, savivaldos bei švietimo įstaigų pasirengimo įtraukčiai aspektus. Buvo pasidalinta įtraukiojo švietimo patirtimis, grįstomis lyderyste ir bendradarbiavimu, apie išorinį teminį mokyklų pasirengimo įtraukčiai vertinimą, tinklaveikos svarbą minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymo efektyvumui. Renginys skirtas pedagoginių psichologinių tarnybų vadovams, savivaldybių administracijų švietimo skyrių vadovams, specialistams, specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinių būrelių pirmininkams.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2021-12-17

0 komentarai (-ų):