Nacionalinė švietimo agentūra. Viešoji konsultacija „Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas: kas naujo?“Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamo viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ viešosios konsultacijos „Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas: kas naujo?“, kurios tikslas – pristatyti mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo naujoves, vaizdo įrašas. Renginio metu pristatytos duomenų rinkimo galimybės mokyklų veiklai tobulinti (Lukas Bagdonavičius, Nacionalinės švietimo agentūros Mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininkas); aptarti mokyklų 2014–2020 m. įsivertinimo apklausų duomenys (Edita Gailiūtė, Nacionalinės švietimo agentūros Mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininkė); pateiktos ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir vertinimo naujovės (Gitana Buivydienė, projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ veiklos turinio metodininkė); pristatyta ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika (Regina Sabaliauskienė, Ugdymo inovacijų centro direktorė); aptartos bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų (teikėjų) įsivertinimo instrumentų taikymo rekomendacijos (prof. dr. Renata Bilbokaitė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos direktorė).

Įžanginiu žodžiu konferenciją pradėjo ir ją apibendrino Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus vedėjos pavaduotoja. 
Diskusiją moderavo Jurgita Bagdonaitė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininkė. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2021-11-29

0 komentarai (-ų):