Vrublevskių biblioteka. Mažosios Lietuvos raštijos paveldasLietuvos MA Vrublevskių bibliotekoje eksponuojama paroda Išsaugotas Rytprūsių ir Klaipėdos krašto lituanistinis paveldas – mokslui ir visuomenei, skirta istoriko, teisininko, akademiko Povilo Pakarklio 120-osioms gimimo metinėms paminėti. Vrublevskių biblioteka saugo išskirtinį skaičių lituanistinių vertybių, parvežtų P. Pakarklio surengtų ekspedicijų į Karaliaučiaus bei Klaipėdos kraštus metu. Išsaugotos lituanistinės kolekcijos vertė neišmatuojama, ji sulaukia kryptingo mokslininkų dėmesio. Archyvinių dokumentų pagrindu parengta faksimilių, mokslinių studijų, kurios eksponuojamos kartu su originalais. Šioje parodoje eksponuojamas žodynas Lexicon Lithuanicum in usum eorum conscriptum (1718), kurio pagrindu kalbininkas profesorius Vincentas Drotvinas (1929-2015) parengė faksimilinį leidinį Lexicon Lithuanicum: rankraštinis XVII a. vokiečių–lietuvių kalbų žodynas (1987) ir Frydricho Pretorijaus rankraštinis vokiečių–lietuvių kalbų žodynas Clavis Germanico–Lithvana 2 t., baigtas rašyti apie 1675, 1995–1997 išleistas V. Drotvino parengtas faksimilinis žodyno leidimas.2015 metais prof. V. Drotvinui už mokslo darbą „Mažosios Lietuvos raštijos paveldo (leksikografijos) tyrimai“ skirta Lietuvos mokslo premija. Interviu, kuriame kalbama apie leidinio svarbą ir mokslinius atradimus, su prof. V. Drotvinu buvo parengtas 2015 m. 

Vrublevskių biblioteka 
2022-11-22

0 komentarai (-ų):