Nacionalinė švietimo agentūra. Bendrojo ugdymo sistemos kaita ir ryšys su tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultataisEuropos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto (kodas 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001) „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ metu atliktos antrinės analizės „Bendrojo ugdymo sistemos kaita ir ryšys su tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais“ pristatymas. Analizę atliko prof. Gedimino Merkio vadovaujama įmonės „Factus dominus“ tyrėjų grupė. Pristatymą moderuoja Evaldas Bakonis, NŠA Stebėsenos ir vertinimo departamento Švietimo politikos analizės ir tyrimų skyriaus vedėjas. 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2022-11-25

0 komentarai (-ų):