Nacionalinė švietimo agentūra. Duomenys ir rekomendacijos dėl dirbtinio intelekto ir mokymosi analitikos plėtros mokykloseViešoji nuotolinė konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl dirbtinio intelekto ir mokymosi analitikos plėtros mokyklose“. Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamo viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ viešoji nuotolinė konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl dirbtinio intelekto ir mokymosi analitikos plėtros mokyklose“. Ši viešoji konsultacija yra skirta supažindinti su 2021 m. Klaipėdos universiteto mokslininkų atlikto tyrimo „Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ rezultatais. Renginio metu kalbama apie dirbtinio intelekto ir mokymosi analitikos integravimą į skaitmenines mokymo(si) priemones; skaitmenines platformas, pagrįstas dirbtiniu intelektu ir integruojančias mokymosi analitiką, – „LearnLab“ ir „Eduten Playground“ pedagogų skaitmeninės kompetencijos ugdymą. Nacionalinė švietimo agentūra. 2022-11-23

0 komentarai (-ų):