Nacionalinė švietimo agentūra. Esminiai pokyčiai atnaujintose Bendrosiose programoseNacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento direktoriaus pavaduotoja Saulė Vingelienė pristato esminius pokyčius atnaujintose Bandrosiose programose. Atnaujintose bendrosiose programose laikomasi į kompetencijas orientuoto ugdymo krypties. Tai reiškia, jog mokinio tikslas bus ne tik įgyti žinių, tačiau ir mokėti jas pritaikyti, turėti daugiau šiuolaikiniame pasaulyje reikalingų įgūdžių. Siekiama ugdyti pažinimo, skaitmeninę, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, pilietinę, kultūrinę ir komunikavimo kompetencijas. 

Mokymosi turinys atnaujinamose programose pateikiamas išskiriant privalomą dalyko turinį (apie 70 procentų) ir pasirenkamą turinį (apie 30 procentų), kurį pasirenka mokytojas atsižvelgdamas į mokinių galimybes ir derindamas su kitais mokytojais. Šios proporcijos dydis gali skirtis priklausomai nuo ugdymo pakopos, dalyko logikos, tikslų, mokymo tradicijos. Atnaujintos patvirtintos programos paskelbtos Teisės aktų registre (TAR). 

Nacionalinė švietimo agentūra 
2022-11-25

0 komentarai (-ų):