TED-Ed. Why can’t governments print an unlimited amount of money? (Kodėl vyriausybės negali atspausdinti neribotos pinigų sumos?)Patyrinėkite ekonominę kiekybinio palengvinimo strategiją, kai centrinis bankas perka obligacijas, kad paskatintų ekonomiką. 2020 m. kovą COVID-19 pandemija sukrėtė ekonomiką visame pasaulyje. Milijonai žmonių neteko darbo, o daugelis verslų stengėsi išgyventi ar uždaryti. Vyriausybės davė atsaką su didžiausiais ekonominės pagalbos paketais istorijoje – vien JAV pirmajame pagalbos etape išleido 2,2 trln. Taigi iš kur visi šie pinigai? Jonathanas Smithas tyrnėja kiekybinio palengvinimo strategiją. 

Explore the economic strategy of quantitative easing, where a central bank purchases bonds in order to boost the economy. In March 2020, the COVID-19 pandemic rocked economies worldwide. Millions of people lost their jobs, and many businesses struggled to survive or shut down. Governments responded with some of the largest economic relief packages in history— the US alone spent $2.2 trillion on a first round of relief. So where did all this money come from? Jonathan Smith explores the strategy of quantitative easing. 

TED-Ed. 
2021-07-27

0 komentarai (-ų):