Nacionalinė švietimo agentūra. Mokyklų veiklos įsivertinimo ir pažangos duomenys ir duomenimis grįstas mokyklos veiklos planavimasNacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamo viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ viešosios konsultacijos „Mokyklų veiklos įsivertinimo ir pažangos duomenys ir duomenimis grįstas mokyklos veiklos planavimas“, skirtos mokyklų direktoriams, mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui, įsivertinimo grupių nariams ir kitiems besidomintiesiems, vaizdo įrašas. Viešojoje konsultacijoje kalbama apie apibendrintus mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos duomenis, pažangos aprašymų analizę ir mokyklos veiklos planavimą, remiantis mokyklos turimais duomenimis. Prisiminta ir nagrinėjama, kaip išsikelti plano tikslą, suplanuoti veiklas, numatyti planuojamos veiklos kiekybinius ir kokybinius rodiklius, pabrėžiama, kas yra pagrindiniai mokyklos veiklos rezultatai. 
  • Sveikinimo žodis. Rūta Krasauskienė, Nacionalinės švietimo agentūros direktorė. 
  • Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos apibendrintų duomenų pristatymas. Edita Gailiūtė, skyriaus metodininkė. 
  • Mokyklų pažangos aprašymų analizės pristatymas. Edita Gailiūtė, skyriaus metodininkė. 
  • Mokyklų veiklos planavimas, remiantis mokyklos turimais duomenimis. Monika Bilotienė, skyriaus metodininkė. 
  • Viešąją konsultaciją moderuoja ir apibendrina Albina Vilimienė, Nacionalinės švietimo agentūros Mokyklų veiklos plėtros skyriaus vedėja. 
Nacionalinė švietimo agentūra.
2021-07-01

0 komentarai (-ų):