Lietuvos nacionalinė biblioteka. Mokslinis seminaras „1941 m. birželio sukilimas: atminties, istorijos ir politikos sankirtose“Nors praėjo 80 metų, 1941 m. birželio sukilimas vis dar kelia diskusijų ir akademinėje bendruomenėje, ir plačiojoje visuomenėje. Vienas iš 1941 m. birželio sukilimo organizatorių, Lietuvos laikinosios vyriausybės pramonės ministras, antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo dalyvis Adolfas Damušis (1908–2003) visą gyvenimą rūpinosi Birželio sukilimo atminimo išsaugojimu ir įprasminimu. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje veikiantis Adolfo Damušio demokratijos studijų centras, tęsdamas A. Damušio pradėtus darbus, surengė mokslinį seminarą „1941 m. birželio sukilimas: atminties, istorijos ir politikos sankirtose“. 
Seminare dalyvavo ir savo tyrimų rezultatais bei įžvalgomis dalijosi aktyviai tiriantys šią tematiką dr. Dainius Noreika, prof. Kęstutis Ignas Skrupskelis, dr. Simonas Jazavita, dr. Arūnas Bubnys. Mokslinėje diskusijoje „Sukilimas ir jo (anti)herojai: istorijos ir atminties sankirtos“, kurią moderavo Vilniaus universiteto prof. dr. Arūnas Streikus, buvo aptartos šios tematikos tyrėjams kylančios problemos, išryškinti klausimai, dar reikalaujantys įdėmaus istoriko žvilgsnio. 
 Diskutantai atkreipė dėmesį į tai, kad 1941 m. sukilimo dalyvių ir stebėtojų patirtys skirtingos ir kad jas būtina integruoti į bendrą istorinį pasakojimą, kad dar per mažai žinome apie šio sukilimo vadus Lietuvos provincijoje. Diskusijoje buvo aptartas Birželio sukilimo ir Holokausto Lietuvoje santykis, bendradarbiavimo su nacistine Vokietija aplinkybės, svarstyta, kokiomis ateities Lietuvos vizijomis vadovavosi sukilimo organizatoriai ir dalyviai. Linkime malonaus žiūrėjimo.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
2021-07-13

0 komentarai (-ų):