NŠA nuotolinis mokymas. Dorinio ugdymo dalykų integracija nuotoliniame mokymeNacionalinės švietimo agentūros (toliau NŠA) Kvalifikacijos tobulinimo skyrius organizavo vaizdo konferenciją-refleksiją „Dorinio ugdymo dalykų integracija nuotoliniame mokyme". Refleksiją vedė NŠA metodininkai Vytautas Andrėkus ir Julija Sinicienė.
Refleksijoje dalyvavo 92 dorinio ugdymo mokytojai.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020 m. balandžio 28 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):