NŠA nuotolinis mokymas. Refleksija mokantis nuotoliniu būdu: iššūkiai ir galimybėsVaizdo konferencija, skirta bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams.

Konferencijoje aptarti klausimai
Refleksijos reikšmė ir svarba nuotolinio ugdymo(si) procese.
Kaip panaudoti refleksiją kokybiškam grįžtamajam ryšiui ir kryptingam mokinių ugdymui?
Kaip ir kokius pokyčius mokykloje sukuria reflektuojantys mokytojai?

Renginį organizavo LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionaline švietimo agentūra bendradarbiaujant su VšĮ Mokyklų tobulinimo centru ir programa „Renkuosi mokyti“.

Nacionalinė švietimo agentūra.
2020-05-20.

0 komentarai (-ų):