EU Code Week: Coding from home (ES programavimo savaitė. Programavimas iš namų)When European countries introduced measures and restrictions to tackle the spread of the coronavirus, the EU Code Week community mobilised itself and started to exchange best practices on coding from home and online learning. Kai Europos šalys įvedė koronaviruso plitimo prevencijos priemones ir apribojimus, ES programavimo savaitės bendruomenė susitelkė ir pradėjo keistis geriausia programavimo iš namų ir internetinio mokymosi patirtimi.

Europe Code Week
ES programavimo savaitė
2020-04-23

0 komentarai (-ų):