Vilniaus universitetas. Lituanistikos atradimai. Kanados lietuvių pasirinkimas: lietuvių kalba – noro ir pareigos kalbaAr mūsų tapatybė yra pastovi? Atsakymas – nebūtinai, ji gali ir kisti. Kalba gali būti vienas iš tapatybės ženklų, bet per žmogaus gyvenimą ir santykis su kalba, net jei ji yra gimtoji, taip pat gali kisti. Pavyzdžiui, kai žmogus dėl kokių nors priežasčių išvyksta gyventi į kitą šalį, jo gimtoji kalba susiduria su tos valstybės kalba. Abi šios kalbos to žmogaus kasdienybėje pradeda savotiškai konkuruoti. Be to, gali kilti ir klausimas, kas aš noriu būti? Naujos valstybės gyventojas ar savo šaknų šalies žmogus? Plačiau ir kalbame apie tai, kokius sprendimus, susijusius su lietuvių kalba ir lietuvio tapatybe, priėmė po Antrojo pasaulinio karo į Kanadą išvykę gyventi lietuviai. Kas jiems buvo ir liko svarbu. 

Vilniaus universitetas
2023-02-23

0 komentarai (-ų):