Debatų organizavimo metodika aptariant valstybės gyvenimo aktualijas pamokoseReportažas apie seminarą „Debatų organizavimo metodika aptariant valstybės gyvenimo aktualijas pamokose“ istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų ir dorinio ugdymo mokytojams.
Seminaro tikslas – supažindinti dalyvius su debatų metodika ir paskatinti mokinius įsitraukti mokymo įstaigose į diskusijas politinėmis, socialinėmis ir kultūrinėmis temomis. Mokant jaunuolius kompetentingai ir įtikinamai išreikšti savo nuomonę ir požiūrį bei puoselėjant debatų kultūrą, dedamas tvirtas pamatas demokratiškos visuomenės kūrimui Lietuvoje.
Ugdymo plėtotės centras, Goethe’s institutas.
2016 m. vasario 12 d., Vilnius.
Reportažą parengė Alena Gerasimava, Marija Načaitė.
Muzika: Eaters „Josimar“ (CC BY-NC-SA 3.0 US).

0 komentarai (-ų):