Laima Kyburienė. Šių dienų jauno žmogaus portretasDr. Laimos Kyburienės pranešimas „Šių dienų jauno žmogaus portretas“, skaitytas organizuotoje diskusijoje „Nuo ko prasideda ugdymas?“ Diskusijos tikslas – aktualizuoti neformaliojo ugdymo temą, svarstant klausimus: koks yra šiandien jaunas žmogus, kokie yra jo poreikiai, lūkesčiai, vertybės, kokį santykį jis kuria su aplinka, kurioje gyvena? Ir koks turėtų būti šios dienos ugdytojas, dirbantis su tuo jaunu žmogumi? Kokias savybes jis turi turėti, ką „kabinti" ant kabliuko, kad „pagautų žuvį“ – jauną žmogų? Kokį poveikį žmogaus asmenybės brandai turi neformalusis ugdymas? Ar šiandien, siekdami strateginių švietimo tikslų, pakankamai išnaudojame neformaliojo švietimo potencialą?
Diskusijoje antrąjį pranešimą „Ugdytojas – koks jis?“ skaitė Žilvinas Gailius.
Renginys buvo organizuotas įgyvendinant ES Socialinio fondo finansuojamą projektą „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“.
Ugdymo plėtotės centras.
2013 m. spalio 9 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):