Diskusija „Nuo ko prasideda ugdymas“Diskusijos tikslas – aktualizuoti neformaliojo ugdymo temą, svarstant klausimus: koks yra šiandien jaunas žmogus, kokie yra jo poreikiai, lūkesčiai, vertybės, kokį santykį jis kuria su aplinka, kurioje gyvena? Ir koks turėtų būti šios dienos ugdytojas, dirbantis su tuo jaunu žmogumi? Kokias savybes jis turi turėti, ką „kabinti" ant kabliuko, kad „pagautų žuvį" – jauną žmogų? Kokį poveikį žmogaus asmenybės brandai turi neformalusis ugdymas? Ar šiandien, siekdami strateginių švietimo tikslų, pakankamai išnaudojame neformaliojo švietimo potencialą?
Diskusijoje dalyvavo ir savo nuomonę šiais klausimais išsakė edukologai, neformaliojo ugdymo ekspertai, tyrėjai, patys jauni žmonės, švietimo administratoriai ir praktikai, kiti asmenys įvairiais saitais susiję su jauno žmogaus ugdymu(-si).
Diskusijoje taip pat dalyvavo: Kun. Rytis Gurkšnys SJ, šv. Kazimiero bažnyčios rektorius, VšĮ Tarptautinės lyderystės akademijos lektorius, asmeninio efektyvumo treneris ir seminarų autorius, vadybos ir organizacinės elgsenos magistras, dvasingumo magistras, kunigas jėzuitas; Dr. Dainius Žvirdauskas, mokslo studijos „Neformalusis švietimas Lietuvoje. Faktai, interesai, vertinimai" vienas iš autorių; Agnė Kviklienė, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, programos „Veiklus jaunimas" projektų koordinatorė; Asta Lesauskienė, projekto „Pasirenkamojo vaikų ugdymo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse" vadovė; Ramunė Želionienė, psichologė, Humanistinės pedagogikos asociacijos narė, Lietuvos tėvų forumo narė; Antanas Mikalauskas, Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentas; Jolanta Lipkevičienė, neformaliojo ugdymo užsiėmimo vadovė, asociacijos Lietuvos tėvų forumo narė.
Renginys organizuotas įgyvendinant ES Socialinio fondo finansuojamą projektą „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse".
Ugdymo plėtotės centras.
2013 m. spalio 9 d., Vilnius.

0 komentarai (-ų):