Linas Kukuraitis. Darbas su sunkiau pasiekiamomis socialinėmis grupėmis....


Pranešimą „Darbas su sunkiau pasiekiamomis socialinėmis grupėmis" skaito Linas Kukuraitis. Universalių daugiafunkcių centrų kuratorių tinklo susitikimas, įgyvendinant projektą „Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (II etapas)", SFMIS VP1-2.3.-ŠMM-03-v-02-002. 2014 m. balandžio 24—25 d., Vilnius. Parengė Asta Morkūnienė, Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):