Techninė kūryba robotikos užsiėmimuoseVaizdo medžiaga, skirta neformaliojo vaikų švietimo populiarinimui. Ugdymo plėtotės centro projektas „Pasirenkamojo vaikų ugdymo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“. 2011–2014 m., Vilnius.

0 komentarai (-ų):