Integruota etikos ir tikybos pamoka. Kaip aukso taisyklė padeda pasirinkti?Tai integruota etikos ir tikybos pamoka, skirta pradinukų ugdymui. Joje remiamasi mokymo(si) metodu – raiška metaforomis, kuris skatina mokinių vaizduotę ir saviraišką. Kūrybingi palyginimai ir skirtingų dalykų sąsajos yra veiksmingi mokinių supratimo ir pasiekimų gerinimo būdai.
2018 m. rugsėjo 19, Vilnius.
Ugdymo plėtotės centras.
Parengė Alena Gerasimava.

0 komentarai (-ų):